Iboga


Tabernanthe Iboga
Tabernanthe Iboga

Iboga je posvátná africká bylina používaná domorodým kmenem Bwiti při léčení a vstupu do dospělosti a přivítání stáří. Je to jedna z nejsilnějších detoxikačních rostlin na planetě, která aktivuje přirozené léčebné procesy těla, ducha a mysli.

Využívá se nejen k léčení závislostí, ale také k řešení a pochopení různých životních témat, zdraví, vztahů, očisty, k překročení hranic mysli a uvolnění emocionálních zátěží či bolestných zkušeností, otevření se duchovnímu probuzení či transcendentálním a vesmírným prožitkům.

Léčbu s Ibogou mohou využít ti, kteří potřebují hlubší zásah a projasnění své mysli nebo touží po očistě sebe sama. Projít rituálem může být náročné, proto buďte připraveni čelit svým strachům a iluzím. Jakmile však tyto překážky překročíte a pustíte stará omezení, získáváte dary pro váš život. Jde o transcendentální a duchovní zážitek.

MOŽNÉ PROŽITKY PŘI TERAPII


• Hluboký vhled a vize
• Sjednocení s vyšším principem
• Pád iluzorních jistot v životě – vidění pravdy
• Vhled do příčin k uzdravení chronických nemocí
• Prožitek kosmického vědomí
• Uvolnění zasunutých a potlačených emocí
• Rozpuštění ega
• Restart a znovuzrození duše
• Aktivace třetího oka a mimosmyslových schopností
• Aktivace kundalini energie (životní síly)
• Duchovní probuzení
• Nepříjemné prožitky i nevolnosti (při opouštění starých programů a vzorců)
• Komplexní detoxikace
• Transformace

ZAJÍMAVOSTI

Využití tzv. entheogenních rostlin

Použití Ibogy a jiných rostlinných sil otevírá hranice lidského poznání novým vhledům na náš život, urychluje otevření osobních a duchovních zkušeností z minulých existencí, což umožňuje urychlit řešení karmických problémů; také umožňuje jako nikdy zažít „hloubku“ vesmíru. Následkem toho všeho je duchu dána možnost zesílit své probuzení, více ovlivňovat svůj život a lidské vědomí – nestagnovat. Toto všechno dělá život zajímavějším. Přiměřeně mírná konzumace umožňuje tělu, aby se plně zotavilo. Pokud je nám z historie známo, lidé tyto rostliny používali po tisíce let.

Zdroj: internet

Probuzení kundalini - hadí síly

Očistné rituály pomocí magických rostlin jako je Iboga, Ayahuaska, Peyotl a další, probouzí naši prapůvodní sílu Kundalini jež je také nazývána jako hadí síla. V mnoha odkazech historie můžeme nalézt hady, draky či ještěrky, jež jsou právě symbolem probuzení kundalini energie, která spí na nejspodnější části páteře, v první čakře. Když se tato síla probudí, stoupá páteřním kanálem nahoru, aktivuje čakry, zvyšuje úroveň vědomí a uvolňuje nahromaděné nezpracované zážitky minulosti. Tento proces nemusí být úplně příjemný pro nepřipravené, ale je potřebný pro další osobní a duchovní růst v rámci inkarnace. Probuzení kundalini může být také spontánní, které není tak intenzivní a rychlé jako během rituálů. Obvykle se probouzí při velmi silném psychickém, fyzickém či duchovním utrpení nebo meditací. Probuzení kundalini přímo souvisí i duchovní probuzením či osvícením.

Když kundalini vystoupá ke korunní čakře, začne ovlivňovat náš mozek a vnímání. Aktivuje frontální laloky, které jsou v běžném stavu vypnuté, tyto laloky jsou zodpovědné za prožitek jednoty a spojení se vším, co jest. Dále deaktivuje zadní části mozku, které podporují naši mysl, myšlenkové procesy a pocit oddělenosti. Takové projevy jsou často doprovázeny bolestmi hlavy, které obvykle během pár dnů či hodin ustávají.