MIKRO - terapie


30ti DENNÍ MIKRO TERAPIE – domácí léčení


Pro všechny, kteří se nemohou z jakéhokoli důvodu zúčastnit víkendové terapie, chtějí s Ibogou pracovat v delším časovém horizontu, nebo řešit své závislosti touto cestou.


Iboga má v mikrodávkách potenciál pracovat hluboce v podvědomí, pomůže:


• přeprogramovat vaši mysl, zklidnit nervový system,
• napojit na podstatu svého bytí,
• nasměrovat na cestu pravdy,
• vyladí na pozitivní vlnu a dobré věci v životě,
• uvolní negativní emoce, vzorce chování, zaseknutou minulost,
• vytáhne na povrch vše, co potřebuje být uvolněno či prozkoumáno,
• eliminuje vaše nepřirozené zvyky
• a rozsvítí slunce uvnitř vás


Tato revoluční technika práce s Ibogou vás povede jemně, postupně a přirozenou cestou vašeho vlastního bytí.
Již za týden si začnete uvědomovat svou svobodu, změnu, která se bude postupně zesilovat a ukotvovat ve vašem životě.
Je třeba mít (jako u víkendové terapie) upřímný záměr něco změnit, chtít se posunout nebo vyřešit své osobní či životní záležitosti.


Iboga se úžívá v přesných intervalech a dávkách po dobu zhruba jednoho měsíce. Během této doby je třeba pracovat se svým záměrem. Probíhají take dle potřeby pravidelné konzultace s námi. Během této doby můžete fungovat normálním, běžným způsobem života. Budete však vice vědomí, vnímavější a citlivější.


Terapii NEMŮŽETE podstoupit pokud berete antidepresiva, léky na psychiku, nebo jste těhotná žena.
Během terapie je třeba se vyvarovat jiných látek, jako jsou drogy, stimulanty, alkohol, kávu snížit na minimum, a také se důrazně nedoporučuje kombinovat s ayahuaskou či jinými halucinogeny jako jsou houbičky, lsd, apod.

 

Pro další informace o ceně a přihlášení nás kontaktujte emailem nebo kontaktním formulářem.