Iboga


Tabernanthe Iboga
Tabernanthe Iboga

Iboga je posvátná africká bylina používaná indiánským kmenem Bwiti při léčení a vstupu do dospělosti a přivítání stáří. Je to jedna z nejsilnějších detoxikačních rostlin na planetě, která aktivuje přirozené léčebné procesy těla, ducha a mysli.

Využívá se nejen k léčení závislostí, ale také k řešení a pochopení různých životních témat, zdraví, vztahů, očisty, k překročení hranic mysli a uvolnění emocionálních zátěží či bolestných zkušeností, otevření se duchovnímu probuzení či transcendentálním a vesmírným prožitkům.

Léčbu s Ibogou mohou využít ti, kteří potřebují hlubší zásah a očistu své mysli nebo touží po poznání sebe sama. Tento rituál není pro každého a pravděpodobně budete muset čelit strachům a iluzím svého života. Jakmile však tyto překážky uvolníte, získáte vhled a porozumění nejen pro Váš život. Jde o transcendentální a duchovní zážitek.

MOŽNÉ PROŽITKY PŘI TERAPII


• Hluboký vhled a vize
• Sjednocení s vyšším principem
• Pád iluzorních jistot v životě – vidění pravdy
• Vhled do příčin k uzdravení chronických nemocí
• Prožitek kosmického vědomí
• Uvolnění zasunutých a potlačených emocí
• Rozpuštění ega
• Restart a znovuzrození duše
• Aktivace třetího oka a mimosmyslových schopností
• Aktivace kundalini energie (životní síly)
• Duchovní probuzení
• Nepříjemné prožitky i nevolnosti (při opouštění starých programů a vzorců)
• Komplexní detoxikace
• Transformace